تماس با گروه نرم افزاری کندو

دفتر مرکزی

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان اندیشه، شماره  40

تلفن : 95118490-021 , 09136093050

کد پستی:  8135934394

شماره حساب

بانک سامان: 95224014928321

بانک ملی:     0108398815000

به نام شرکت رایان پژو هان کندو

شماره کارت

6104-3376-5619-8007

بانک ملت

به نام صدیقه میرعلایی