ضمن عرض سپاس از اینکه مجموعه ی ما را برای همکاری انتخاب نموده اید به استحضار می رساند این شرکت دارای “نماد اعتماد الکترونیکی” از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد